Blog

komunikacja-w-pigulce-thegem-blog-default

Komunikacja wewnętrzna „w pigułce”

Dzisiaj wszystko jest w pigułce. Prawo w pigułce, brydż w pigułce, angielski w pigułce – wydaje się, że możemy być ekspertami w każdej dziedzinie, ot tak, po „połknięciu pigułki”.

Do niedawna pokutowało przekonanie, że komunikacją wewnętrzną może zajmować się niemal każdy i „przy okazji”. Dziś już wiemy, że profesjonalnie prowadzona komunikacja wewnętrzna wpływa na motywację, zaangażowanie pracowników, ich lojalność, a w efekcie na wyniki finansowe firmy*.

Komunikacji wewnętrznej w pigułce nie podam i nie zalecam. Podzielę się natomiast swoimi przemyśleniami na temat tego, co w moim odczuciu potrzebne jest do prowadzenia w firmie komunikacji wewnętrznej na wysokim, mającym znaczenie biznesowe poziomie.

Komunikacja wewnętrzna na wysokim poziomie

Nie chcę mówić o sprawach oczywistych, o tym, że otwartość to podstawa, że bez dialogu i dobrej znajomości grupy docelowej, a także dostosowaniu do niej języka oraz nośnika przekazu, nie ma mowy o skutecznej komunikacji w firmie. Nie będę też przekonywać o skuteczności komunikacji za pomocą mediów społecznościowych, zwłaszcza tych firmowych.

Opowiem o tym, co ostatnio dało mi bardzo do myślenia, o koncepcji lojalności 3.0**. Koncepcji, dzięki której wracamy do podstawowego pytania, które każdy, kto zajmuje się komunikacją powinien regularnie sobie zadawać: Po co to wszystko? Jakie cele dzięki komunikacji wewnętrznej chcemy osiągać? Dla mnie jednym z podstawowych celów komunikacji wewnętrznej jest budowanie i utrzymywanie zaangażowania pracowników. Rajat Paharia, twórca koncepcji lojalności 3.0, wymienia 5 podstawowych elementów wpływających na wewnętrzną motywację:

  • Autonomia – Czyli mam poczucie, że kontroluję, mam wpływ
  • Doskonalenie – Czyli jestem coraz lepszy/a w tym, co robię
  • Cel – Czyli mam poczucie, że moja praca ma znaczenie dla realizacji strategii firmy
  • Postęp – Czyli mój szef powierza mi zadania adekwatne do mojego poziomu wiedzy i umiejętności
  • Interakcja społeczna – Czyli mam poczucie, że przynależę do grupy

No tak, tylko jak za pomocą komunikacji wewnętrznej możemy wpływać na wewnętrzną motywację, a zarazem na zaangażowanie pracowników?

  • Autonomia – tam, gdzie możemy pytajmy pracowników o zdanie
  • Doskonalenie – mówmy jak najwięcej o możliwości rozwoju
  • Cel – proponujmy rozwiązania poprawiające komunikację wewnątrz działową, podkreślajmy konieczność rozmawiania z pracownikami na temat ich roli w realizacji strategii firmy
  • Postęp – zorganizujmy szkolenie dla kadry zarządzającej wspólnie z osobą odpowiedzialną w naszej firmie za rozwój pracowników, na którym oprócz doskonalenia umiejętności z zakresu motywowania i rozwijania zespołu, będziemy mówić o dobrej komunikacji mającej na celu budowanie w pracownikach poczucia postępu
  • Interakcja społeczna – stawiajmy na narzędzia komunikacji, dzięki którym będziemy mogli zaproponować pracownikom dialog nie tylko na linii firma-pracownik, ale także na linii pracownik-pracownik (mam na myśli na przykład firmowe sieci społecznościowe)

Koncepcja lojalności 3.0 jest oczywiście dużo bardziej złożona. Ja odniosłam się jedynie do jednego z prezentowanych w książce Paharii aspektów, do motywacji wewnętrznej i sposobów wykorzystania narzędzi komunikacji wewnętrznej do jej budowania. To, co mi pozostaje, to zachęcić Państwa do strategicznego podejścia do tematu, cyklicznego powracania do pytania: po co ja to robię? i do eksperymentowania w zakresie stosowanych przez nas rozwiązań.

* Firmy, które kładą szczególny nacisk na komunikację wewnętrzną, mają aż o 47% wyższą stopę zwrotu dla akcjonariuszy (dla danych z pięciu lat): Watson Wyatt, Capitalizing on Effective Communication. 2009/2010 Communication ROI Study. Badanie objęło 328 firm, liczących w sumie 5 milionów pracowników.

**Rajat Paharia, Loyalty 3.0.