Nie oceniasz? Nie angażujesz! 5 kroków do sukcesu oceny okresowej

W ostatnich latach firmy dwoją się i troją, aby znaleźć klucz do odpowiedzi na pytanie jak sprawić, aby pracownicy byli zaangażowani. Jakie czynniki determinują to, że jedni doskonale identyfikują się z celami i wartościami firmy, chcą przynależeć do organizacji i podejmują działania wykraczające poza standardy, a inni zupełnie nie mają na to ochoty? Wśród warunków efektywnego zaangażowania możemy wyróżnić szereg czynników – a jednym z nich jest ocena okresowa.

To się opłaca!

Jak wynika z badań przeprowadzanych wśród pracodawców, wśród najważniejszych wyzwań działów HR wymienia się obszar zaangażowania pracowników. Badanie Trendy HR 2016 pokazało, że aż 81% HR-owców uważa zaangażowanie za jedno z najważniejszych wyzwań w nadchodzącym roku. Taka sytuacja nie powinna dziwić w świecie, w którym to właśnie zaangażowani pracownicy stają się głównym źródłem tworzenia wartości firmy oraz decydują o przewadze konkurencyjnej.

Zaangażowany pracownik nie tylko wykonuje swoją pracę w 100 procentach, ale przy tym pozytywnie wpływa na zespół, w którym pracuje. Zaangażowany pracownik jest także źródłem rekomendacji pracowniczych oraz naturalnym ambasadorem firmy, w której pracuje, co jest sporym ułatwieniem w procesie rekrutacji oraz budowania wizerunku firmy jako pracodawcy. Wiele badań pokazuje także korelację pomiędzy zaangażowaniem a wynikiem finansowym organizacji. Czy zatem inwestycja w obszar zaangażowania się opłaca? Z całą pewnością!

I może się udać!

Ocena okresowa jest obszarem, który niekiedy budzi niepokój oraz obawy wśród pracowników, szczególnie wtedy, gdy jest przeprowadzana po raz pierwszy. Dlatego tak ważne jest, aby dobrze przygotować organizację do procesu oceny oraz zadbać o dobry klimat tego – jak się okazuje – jednego z ważniejszych procesów HR-owych.

Aby pracownicy pozytywnie podeszli do tego, niekiedy trudnego, procesu warto poświęcić trochę czasu na odpowiednią komunikację. Osoba, która dokonuje samooceny lub ocenia swojego przełożonego powinna dokładnie wiedzieć w jakim celu przeprowadzana jest ocena, co zadzieje się z wynikami oceny oraz na jaki poziom poufności może ona liczyć. Jeśli zapomnimy o tych aspektach możemy nie otrzymać szczerych odpowiedzi, a przecież o nie właśnie chodzi w ocenie pracowniczej.

Przygotowując się do procesu należy także zadbać o przyjazne i proste w obsłudze narzędzie do wypełniania kwestionariuszy oceny – skoro sam feedback bywa stresujący, nie potęgujmy go poprzez skomplikowane i mało czytelne systemy.

Konstruując proces oceny pracowniczej warto pamiętać o tym, że nie tylko dział HR odpowiada za pozytywny odbiór procesu wśród pracowników. Ogromną rolę w tym zakresie pełnią menedżerowie, którzy na co dzień pracują ze swoimi podwładnymi i mogą być źródłem wiedzy dla działu HR. Od ich pozytywnego nastawienia do oceny zależy w dużej mierze powodzenie całego procesu, więc warto ich zaangażować już na samym początku.

Dlaczego warto?

Liczne badania firm konsultingowych pokazują pozytywny wymiar oceny pracowniczej w kontekście zaangażowania czy też satysfakcji pracowniczej. Bersin by Deloitte wskazuje pięć elementów napędowych zaangażowania, a wśród nich oczywiście jasne i przejrzyste cele. Badaniem oceny pracowniczej w kontekście motywacji pracowników interesują się także naukowcy. Zgodnie z modelem McShane’a warunkiem efektywnego zaangażowania jest interesująca praca, która stawia wyzwania. O tym, że praca taka właśnie jest, decyduje pięć czynników, a wśród nich m.in. stopień otrzymywania informacji zwrotnej.

5 kroków do sukcesu!

Prawidłowo zaplanowany i skonstruowany proces oceny nie tylko nie spowoduje negatywnych wrażeń wśród naszych pracowników, ale też pozytywnie wpłynie na ich zaangażowanie i satysfakcję. O czym warto pamiętać podczas oceny pracowniczej? Poniżej pięć wskazówek.

Krok 1: Przygotuj się do procesu oceny

Ocena okresowa to proces obejmujący całą organizację – zadbaj więc o właściwe jej przygotowanie. Rozplanuj w czasie cały proces, skonsultuj go z kadrą zarządzającą oraz daj sobie przestrzeń na ewentualne problemy, które mogą pojawić się w trakcie samego procesu. Unikniesz w ten sposób nerwowych ruchów oraz pokażesz pracownikom, że wszystko zostało dobrze zaplanowane.

Krok 2: Zaangażuj menedżerów

To menedżer jest najbliżej swojego pracownika i to od niego w dużej mierze zależy, jak odbierane są działania organizacji. Zadbaj więc o to, aby menedżerowie i kierownicy byli pozytywnie nastawieni do oceny pracowniczej oraz mieli wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą im odpowiadać na pytania swoich pracowników.

Krok 3: Zadbaj o odpowiednie narzędzia

Nic bardziej nie zniechęca do udziału w procesie oceny niż skomplikowane i nieużyteczne narzędzie. Proces oceny zazwyczaj wiąże się z koniecznością poświęcenia dodatkowego czasu na dokonanie samooceny oraz ocenienie przełożonego i innych współpracowników. Zagwarantuj pracownikom narzędzie, które wesprze ich w sprawnym wypełnianiu kwestionariuszy oraz w przejrzysty sposób pokaże wyniki oceny.

Krok 4: Pamiętaj o komunikacji

Każdy pracownik firmy powinien wiedzieć, w jakim celu przeprowadzamy ocenę oraz co stanie się z jej wynikami. Zaplanuj komunikację tak, aby wszyscy pracownicy zostali poinformowani o tym, czego mogą się spodziewać w trakcie procesu oraz by czuli się przy tym komfortowo. We właściwym momencie przypomnij pracownikom o tym, że kończy się czas wypełniania kwestionariuszy oraz co wydarzy się po zakończeniu procesu.

Krok 5: Zbierz feedback

Nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Na koniec warto zapytać pracowników oraz menedżerów co poprawiliby w procesie oceny oraz na jakie trudności napotkali podczas wypełniania kwestionariuszy. Słuchając feedbacku nie tylko dopracujesz proces oceny do perfekcji, ale też pokażesz pracownikom, że słuchasz ich uwag.

Ocena pracownicza to jeden z procesów, który – jeśli tylko jest dobrze skonstruowany i zarządzany – może przynieść pracodawcom ogromne korzyści. Pracownicy, którzy otrzymują informację zwrotną dotyczącą wykonywanych obowiązków, czują się pewnie w pracy, wiedzą, czego mogą się spodziewać od pracodawcy i tym samym chętniej się angażują. A zmotywowany i zaangażowany pracownik jest dziś w cenie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *