Benefit Systems: usprawnienie
komunikacji wewnętrznej

Firma Benefit Systems zmagała się z nieefektywną komunikacją opartą na przestarzałym, statycznym intranecie. Wdrożenie emplo przyniosło natychmiast widoczne, konkretne i łatwe do zmierzenia efekty.

Jak to się wszystko zaczęło?

Punktem wyjścia do zmian był nieefektywny system elektronicznej komunikacji wewnętrznej. Stary intranet nie spełniał swoich funkcji – pracownicy nie czerpali z niego aktywnie informacji, a jedynym „motywatorem” zachęcającym do skorzystania z systemu było złożenie wniosku urlopowego.

Problem wynikał nie tylko z samego narzędzia, ale również z faktu braku osoby lub zespołu dedykowanego do zarządzania komunikacją wewnętrzną w firmie. Firma szukała systemu, który pozwoli usprawnić i unowocześnić komunikację w firmie oraz zapewni bogate funkcjonalności HR-owe i kadrowe.

Rozwiązanie

Analiza dostępnych na rynku rozwiązań, doprowadziła firmę do emplo.

Szczególnie istotne z perspektywy organizacji były funkcjonalności do bieżącej komunikacji wewnętrznej oraz te służące do zbierania i rozpowszechniania wiedzy o firmie – traktowanej jako kapitał Benefit Systems SA. Funkcjonalne rozwiązania z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi dostępne w emplo odpowiadały jednocześnie na potrzeby działu HR.

Na miesiąc przed startem firma uruchomiła kampanię teaserową w formie plakatów z atrakcyjnymi zdjęciami pracowników i chwytliwymi hasłami nawiązującymi do funkcjonalności emplo (jak urlopy, prosta komunikacja czy grupy zainteresowań). Kampania obejmowała serią filmów, landing page osadzony na adresie starego intranetu, animacje na ekranach oraz serię mailingów.

Co mówią o nas pracownicy Benefit Systems?

Z punktu widzenia potrzeb komunikacji wewnętrznej w firmie emplo usprawniło ten obszar i dobrze wpisało się w nasz Zespół. Na obecną chwilę nie wykorzystujemy jeszcze w pełni jego potencjału jako narzędzia HR, co mamy nadzieję zmieni się w najbliższej przyszłości wraz z rozwojem naszej firmy, jak również samej platformy.

Izabela Walczewska-Schneyder

Członek Zarządu, Benefit Systems

Największą wartością wniesioną przez emplo do Benefit Systems jest nowoczesny wymiar dynamicznej, żywej i bardzo demokratycznej komunikacji wewnętrznej. Dzięki emplo dajemy pracownikom możliwość budowania komunikacji wspólnie z nami, co zwiększa ich zaangażowanie i poczucie wpływu na to, co dzieje się w firmie.

Rafał Mikołajczyk

Kierownik ds. Komunikacji Wewnętrznej, Benefit Systems

Ty też chcesz usprawnić wybrane procesy z emplo?
Wspólnie z nami wybierz najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.