GSU: skuteczne zarządzanie
komunikacją w dziale sprzedaży

Zespół spółki to w 76% osoby zatrudnione w dziale sprzedaży, dla których bieżący dostęp do informacji firmowych (w tym m.in. oferty produktowej oraz aktualności dot. promocji) jest niezbędny do efektywnego realizowania założeń sprzedażowych.

Jak to się wszystko zaczęło?

Punktem wyjścia była nieefektywna komunikacja w rozproszonym zespole

GSU ubezpieczenia posiada kilkanaście oddziałów zlokalizowanych w całej Polsce. Zespół spółki to w 76% osoby zatrudnione w dziale sprzedaży, dla których bieżący dostęp do informacji firmowych (w tym m.in. oferty produktowej oraz aktualności dot. promocji) jest niezbędny do efektywnego realizowania założeń sprzedażowych.

Do tej pory komunikacja wewnętrzna, obejmująca także zespół sprzedażowy,ograniczała się do wiadomości mailowych oraz telefonów. Jednym z wyzwań było dostarczenie informacji dotyczących produktów tak, by trafiły w tym samym czasie do wszystkich pracowników sprzedaży rozproszonych w całej Polsce. Istotne wiadomości, zawierające m.in. informacje o ofercie sprzedażowej, ginęły w natłoku maili i pozostawały bez odpowiedzi.

Rozwiązanie

Spółce zależało, by wszyscy pracownicy – niezależnie od działu – byli dobrzepoinformowani o szybko zmieniających się działaniach firmy i mieli realny wpływ na bieg wydarzeń.

Dostępny w emplo strumień aktualności, a także przyjazne rozwiązania umożliwiające nawiązywanie dyskusji on-line znacznie usprawniły komunikację i wzmocniły otwartą kulturę organizacji.

Swobodny przepływ informacji w dziale sprzedażowym poprawił warunki do budowania ambitnych i realnych celów. Wszyscy pracownicy sprzedaży zyskali w tym samym czasie dostęp do tych samych informacji. Materiały produktowe i oferty zostały zgromadzone w jednym miejscu, a bieżące zmiany były ogłaszane w formie dostępnych dla wszystkich aktualizacji.

Efekty

Wdrożenie emplo usprawniło komunikację wewnętrzną w organizacji. Poprawie uległa zwłaszcza komunikacja pomiędzy najwyższym szczeblem – Zarządem a pracownikami sprzedaży. Niejasności wyjaśniane są na bieżąco, a dzięki toczącym się na żywo dyskusjom nie ma konieczności udzielania odpowiedzi na powtarzalne pytania.

Pracownicy częściej wyrażają swoje zdanie, chętniej udzielają sobie pomocy i gratulują w przypadku sukcesów. Zacieśniają się więzi pomiędzy pracownikami różnych oddziałów. Ułatwia to budowanie zaangażowanego i zmotywowanego zespołu, który wspólnie realizuje cele firmowe.

Co mówią o nas pracownicy GSU?

Z perspektywy czasu uważam, że emplo w szczególności usprawniło komunikację pomiędzy pracownikami naszych Oddziałów a Zarządem. Dzięki elastyczności narzędzia i pomocy ze strony zespołu emplo dostosowaliśmy platformę do naszych potrzeb, a korzyści z jej wdrożenia dostrzegamy niemal na każdym kroku.

Mateusz_Zapart-250x250

Mateusz Zapart

Wiceprezes Zarządu, GSU ubezpieczenia

Ty też chcesz usprawnić wybrane procesy z emplo?
Wspólnie z nami wybierz najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.